Sikring af mennesker og værdier siden 1963

 

 

Eksplosionssikring

ATM Euro EAM

Real time web analytics, Heat map tracking

 

 

HS ATM Eksplosionssikring
ATM Eksplosionssikring
 
HS Euro EAM Energi Absorberende Modul Monteret A

Euro, EAM Energiabsorberende modul
 
HS Euro EAM Energi Absorberende Modul Monteret B

Euro, EAM Energiabsorberende modul
 
HS Euro EAM Energi Absorberende Moduler

Euro, EAM Energiabsorberende moduler

Oprindeligt var gasangreb på ATM pengeautomater installeret i pengeinstitutter og sparekasser et Sydeuropæisk problem, men nu er antallet stigende i Skandinavien. Metoden er enkel, men konsekvenserne og skaderne ofte enorme! Angriberne fylder pengeautomaten med en eksplosiv gasblanding og sprænger boksdøren af.

Angriberne fylder pengeautomaten med en eksplosiv gasblanding – typisk via pengeudbetalingsenheden - som de derefter detonerer ved hjælp af en fjernbetjening eller timerstyret detonator. Angrebet tager kun ganske kort tid – og resultatet er typisk at boksdøren sprænges bort så angriberene har adgang til kassetterne og dermed pengene i pengeautomaten.
Bortset fra det direkte monetære tab er der store udgifter til ny ATM pengeautomat – og typisk endnu større udgifter i forbindelse med ødelæggelse af hele kundeområder samt skader på selve bygningen og eventuelle tilstødende udstyr. Og tænk på risikoen for forbipasserende på en aften tur bliver såret af fragmenter og knuste ruder fra bygningen.

ATM Eksplosionssikring Euro EAM (Energi Absorberende Moduler)
Efter flere års udvikling og efter sprængning af utallige pengeautomater har SECU Sicherheitsprodukte GmbH fået VdS certifikat på en unik løsning der opsuger store dele af den frigjorte energi af gaseksplosioner, der anvendes i angreb på pengeautomater. Løsningen medfører reelt, at boksdøren oftest (afhænger naturligvis også af kvaliteten af ATM konstruktionen) ikke sprænges op og dermed kommer der intet udbytte ved angreb.

ATM Eksplosionssikring Euro EAM er blot en af vore løsninger til sikring af såvel materielle som immaterielle værdier i og omkring pengeautomater. Vi vurderer, at det er den mest hensigtsmæssige løsning til at reducere omfanget af skader ved gaseksplosioner, når man sammenligner den med andre løsninger:

  • Eksisterende løsninger som indbyggede gassensorer der giver alarm eller udløser antigas giver ingen sikring mod at gasangreb sker med fleksible plastbeholdere og præservativer.
  • Vores blæksikring Villiger ATM er testet mod gaseksplosion og selvom blækken i stor udstrækning når at indfarve sedlerne forhindrer blæksikringen ikke de ofte voldsomme følgeskader.
  • Den traditionelle mekaniske løsning med en indvendig gitterdør er effektiv men forhindrer heller ikke følgeskader.

Sådan fungerer Eksplosionssikring Euro EAM  
Vi monterer de energiabsorberende EAM moduler indvendigt i pengeautomater – de steder hvor det er muligt under hensyntagen til maskinens funktioner og indretning. De plane, passive og vedligeholdes frie EAM moduler er fyldt med et specielt materiale der er i stand til at absorbere det meste af det pres og energi der frigøres ved gaseksplosionen. Dermed modvirkes det indvendige åbningstryk på boksdøren indefra.

Euro EAM kan eftermonteres på eksisterende pengeautomater eller monteres inden leverance. Vi skal ganske enkelt bruge modelbetegnelser samt have oplysninger om der er specielle forhold/indretninger i pengeautomaten så fremstilles EAM modulerne efter mål. EAM modulerne fastgøres med lim, tape eller kraftige magneter.

Piktogram og skilte
For at sikre at angriberne stopper INDEN deres angreb har vi udarbejdet et nyt piktogram der monteres på pengeautomaten for at forebygge angreb. Piktogrammet er en del af den samlede løsning.  Piktogrammet er baseret på den internationale standard for pengeautomater kombineret med den danske standard for sprængning. Vi har valgt også at skrive teksten Eksplosionssikret eller Explosion Proff som understøttelse for piktogrammet der er et af de sværeste vi har designet gennem tiderne.
Kunder der installerer ATM Eksplosionssikring Euro EAM løsninger får gratis piktogrammet med.  I øvrigt kan skilte bestilles som færdige skilt - se Piktogrammer

 

 

 

 

 

 

 
footer phone picture
mail footer